İletişim

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
2. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNIVERSITESİ Yeni Kampüs Alanı İslami İlimler Fakültesi Erzurum Yolu 4 Km 04100 Merkez, Ağrı – Türkiye
Telefon: 0472 - 216 20 35 Fax: 0472 - 215 42 29
E-Posta: ahmedhani@agri.edu.tr