Bilimsel Altyapı

 T.C. 
                        AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

              MERKEZİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA LABORATUVARI

 

LABORATUVARLAR

1. NUMUNE HAZIRLAMA LABORATUVARI

 

Şu an için içme suyu, atık su, gıda, bal, toprak ve yaprak analizleri için gerekli olan numune hazırlığının tamamını yapacak alt yapı ve gerekli sarf malzemesine sahiptir.

 

2. UPLC-MS/MS LABORATUVARI

 

LC-MS/MS sistemi günümüzde, özellikle pestisit, ilaç, diğer zehirli kimyasallara ait kalıntı analizlerinde en güvenilir sistemdir. Mevcut sistemimiz hassasiyet ve madde ayrımı konusunda ülkemizdeki en ileri sistemdir ve ülkemizde sadece 4 adet bulunmaktadır. Bu sistemde kalıntı analizlerinin yanı sıra, bitki ve hayvan hormonları, bazı enzimler, flavanoidler, barssinosteroidlere ait ölçümler ppt düzeyinde yapılabilmektedir. Bunun haricinde sistemimiz protein sekanslarını da yapabilmekte bu özelliği ile proteomik ve metabolomik çalışmalarda kullanılabilmektedir.

 

Yapılabilen Analizler

 

- Pestisit kalıntı analizleri (400 pestisit)

- Hormon, Aminoasit, bazı enzimler

- Yapı aydınlatması

- Bilinmeyen madde analizleri

- Kütlesi 100-800 Ma arasında tüm maddelerin kalitatif ve kantitatif analizleri

- Protein sekansı

- Su, Bal ve gıdada 40 adet pestisit

Bitkisel hormonların analizi

 

3. ICP-MS ve AAS Laboratuvarı

ICP-MS direk olarak çözeltide iz element derişimlerinin belirlenmesinde uygundur. Birçok element için gözlenebilme sınırı ng/L’nin (ppb ve daha düşük derişimler) altındadır. Çok sayıda elementi aynı anda analiz edebilme özelliği sayesinde nitel analizlerde ve izotop oranlarının belirlenmesinde olduğu gibi, başta metalik elementler olmak üzere periyodik tablodaki elementlerin büyük çoğunluğunun nicel ve yarı-nitel tayinlerinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. ICP-MS’in çalışma aralığı diğer yöntemlere oranla oldukça geniştir. Birçok element için pg-mg/L arasında kalibrasyon grafikleri çizilebilmektedir ve bu farklı derişime sahip birçok elementin aynı anda analizine olanak sağlamaktadır.

Yapılabilen Analizler:

 

- 60 adet element analizi

- Elementlerin izotoplarının analizi

- Bilinmeyen madde taraması

- Su, Gıda, Yaprak, Toprak ve madenlerde metal analizi

- Su ve Balda 24 adet metal ve ağır metal analizi

 

 

4. GC-MS Headspace+Purge and Trap GC-ECD Laboratuvarı

 

GC/MS, GC (Gaz Kromatografi) ve MS (Kütle Spektrometresi) ünitelerinin birlikte çalıştırılarak yapı aydınlatması ve miktar tayininde kullanılan bir cihazdır. Laboratuvarımızda, sulardaki uçucu bileşiklerin tayininde, bilimsel çalışmalarda tüm tıbbi ve aromatik bitkiler ile ilgili uçucuların tayininde kullanılmaktadır. Bunun haricinde cihazın çok geniş bir uçucu bileşik kütüphanesi bulunmakta ve kütüphane tarama hizmeti verilmektedir.

 

Yapılabilen Analizler:

- Organoklorlu pestisit kalıntı analizleri

- VOC(Volatile organic compaund, PCP (Personal care product) bileşikleri

- Tüm uçucu yağlar, yağ asitleri

- Bilinmeyen madde analizleri

- İçki ve benzeri ürünlerde alkol analizleri

- Monoterpen, diterpen, ilaç özellikli uçucular

- Suda ve balda organoklorlu pestisitler

- Uçucu bileşik kütüphane taraması

  

5. HPLC Laboratuvarı

Yüksek performanslı sıvı kromatografisi sistemi mevcut dedektörleri ile enzim, hormon, şeker, klorofil, aflotoksin çalışmalarını yapabilmektedir. Bu sistem ile laboratuvarımızda balda şeker tayini, HMF tayini çalışmalarında kullanılmakta ayrıca yem ve gıdalarda aflotoxin tayinleri yapılmaktadır.

 

Yapılabilen Analizler:

- Balda şeker analizi (Glukoz, Sakkaroz, Fruktoz, Turanoz, Maltoz)

- Hormon, Enzim, Klorofil Analizleri

- Gıdalarda Şeker Analizleri

- Krell kolonlar ile asimetrik bileşik analizleri

- Cobra-Cell ile Aflotoxin analizleri

 

6. Mikrobiyolojik Analiz Laboratuvarı

Yapılabilen Analizler:

- Su, Gıda, Bal ve Toprakta Mikrobiyolojik analizler

- Klasik metod ile petri ekim, saflaştırma ve tanı

- Koloni sayma metodu

- Real Time PCR metodu

- Işık mikroskobisi metodu

 

7.HH & LNG (Hach Lange) Laboratuvarı

Su analizilerinde pozitif ve negatif iyonlar ve ozon miktarlarının tayininde kullanılan rutin bir sistemdir. Hızlı ve güvenilir sonuçlar ile su analizi yapılan  laboratuvarlarda bulunmaktadır.

 

BİLİMSEL ALTYAPI

Kimya, Biyoloji, Eczacılık, Sağlık, Çevre Koruma ve Organik Tarım, Genetik, Fizik alanlarında çalışmalar yapılmaktadır.

Bilimsel çalışmada analiz prosedürü:

- Merkezi araştırma ve uygulama laboratuvarı, rektörlük taahhüdü ile ülkemizdeki ve üniversitemizdeki tüm kullanıcılara açıktır.

Kimya alanındaki çalışmalar;

- 2 adet Potansiyotat ve sarfları, HPLC tüm dedektörleri , GC-ECD-NPD

- GC-MS, FID, Purge&Trapp ve Headspace , LC-MS/MS

- 1 adet Mikroplate Reader UV-Spectrofotometre , 1 Adet UV-Spectrofotometre

-  FIT-IR spectrometre , 1adet soğutmalı yüksek devirli mikro-makro santrifüj

- 4 adet çeker ocak , 1 adet Class II laminar flow kabin,  2 adet rotary evaporatör

- Elektro-Kimya, Analitik Kimya, Fiziko Kimya, Biyo Kimya, Organik Kimya

Çalışmalarının çok büyük bir bölümünün yapılmasına olanak sağlanmaktadır. Mevcut cihazlar dünyadaki en gelişmiş dedektörlere sahiptir.

Biyoloji, Eczacılık, Sağlık, Çevre Koruma ve Organik Tarım

- HPLC tüm dedektörleri

- GC-ECD-NPD

- GC-MS, FID, Purge&Trapp ve Headspace

- LC-MS/MS

- 1 adet Mikroplate Reader UV-Spectrofotometre

- 1 Adet UV-Spectrofotometre

- 2 adet soğutmalı yüksek devirli mikro-makro santrifüj, 4 adet çeker ocak

- 1 adet Class II laminar flow kabin, İklim Odası

Mevcut durumda, enstrümental olarak;

- Tüm enzim, Hormon çalışmaları

- Bitki ve hayvan fizyolojsi çalışmaları

- Çevre kirliliği çalışmaları

- Ekolojik Çalışmalar yapılabilecek durumdadır.

Genetik alanındaki çalışmalar;

- Şu an için,

- 2 adet gradient PCR,  2 adet Real Time PCR

- 1 adet mikrosantrifüj , Kapilar elektroforez

- Jel görüntüleme sistemi, DNA izolasyon robotu

- Doku Parçalayıcı bulunmaktadır. Genetik çalışmaların çoğu yapılabilmektedir.

Fizik Alanındaki Çalışmalar;

- 1 adet 1800 derece kül fırını

- Bilyeli öğütücü

- Radyoaktif kaynak ve dedektörü bulunmaktadır.