2017-2018 Akademik Yılında Farabi ile gitmeye hak kazanan öğrencilerin hazırlaması gereken belgeler;


1-Öğrenci Başvuru Formu (2 Adet )

2-Öğrenim Protokolü (Güz ve bahar dönemleri için ayrı ayrı 3’er nüsha)

3-Öğrenci Bilgi Formu (1 Adet)

4-Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi (1 Adet)


Not: Bütün belgeler bilgisayar ortamında hazırlanıp 12 Mayıs 2017 tarihine kadar Farabi ofisine teslim edilmesi gerekmektedir.