Uluslararası İlişkiler

Comenius

Comenius Program'ının temel amacı, "Okul Eğitimi" alanında Avrupa ülkeleriyle işbirliği yapmak suretiyle eğitimde kaliteyi artırmak ve kültürel diyalogu sağlayarak dil öğrenimini teşvik etmektir. Bu program,

·        Okul Öncesi Eğitim

·        İlköğretim

·        Ortaöğretim

alanlarını kapsamaktadır.

Okul eğitimi ile yakından ilgili olan Comenius Programı, Lizbon hedeflerine ulaşabilmek için öğrenciler ve eğitim personeli arasında Avrupa kültür ve dil çeşitliliği ile değerleri hakkında bilgi ve anlayış oluşturmayı, işbirliğini güçlendirmeyi, aktif bir Avrupa vatandaşı olma yolunda öğrencilerin kişisel gelişimleri için gerekli olan temel becerileri ve yeterlilikleri edinmelerini ve amaçlamaktadır.

Hayatboyu Öğrenme Programı’na  AB üyesi 27 ülke ile İzlanda, Norveç, Lihtenştayn ve Türkiye katılabilmektedir. Makedonya ve Hırvatistan da bazı alt programlarda yer almaya başlamıştır.

 

Comenius Programı, okul eğitimindeki kaliteyi artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmek amacıyla:

·        Okullar ve öğretmen yetiştiren kurumlar arasında uluslararası işbirliği ve değişimi teşvik eder,

·        Pedagojik metotlar ve materyaller geliştirmeyi teşvik eder,

·        Okulların idaresine yönelik güzel çalışmaların ve yeniliklerin uluslararası boyutta yaygınlaştırılmasını destekler,

·        Eğitimde dışlanma ve okulda başarısızlıkla mücadelede, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin entegrasyonu ve eğitimin bütün sektörlerinde fırsat eşitliğini teşvik eden yöntemler geliştirir ve bunları yaygınlaştırır,

·        Okul eğitiminde ve okul eğitiminde görev yapan personelin eğitiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BIT) kullanımını teşvik eder.

 

Ayrıca Comenius Programı:

·        Yabancı dil olarak Avrupa dillerinin öğretiminde kaliteyi artırmak,

·        Dil öğretmenlerinin pedagojik yeteneklerini geliştirmek,

·        Az kullanılan ve öğretilen dillerin öğretmenlerinin dil yeteneklerini geliştirmek,

·        Öğretilen yabancı dil çeşitliliğini artırmak,

·        Bütün öğretmen ve öğrencilerin konuşabildikleri yabancı dil sayısını artırmak ve konuşma düzeylerini yükseltmek,

yönünde yapılan etkinlikler yardımıyla Avrupa’da okul eğitiminde dil öğreniminin gelişmesine katkıda bulunur.

 

Bunların yanı sıra Comenius Programı:

·        Değişik kültürlere yönelik farkındalığın geliştirilmesini teşvik etmek,

·        Okul eğitimi sektöründe kültürler arası eğitim girişimlerini geliştirmek,

·        Kültürler arası eğitim alanında öğretmenlerin yeteneklerini geliştirmek,

·        Irkçılık ve yabancı korkusu/düşmanlığıyla mücadeleyi desteklemek;

için tasarlanmış uluslararası etkinlikler yardımıyla Avrupa’daki okul eğitiminde kültürler arası farklılıkların bilincine varılmasını teşvik eder.

 

Kaynak: http://www.ua.gov.tr/index.cfm?action=detay&;bid=8