Uluslararası İlişkiler

Koordinatörlerimiz

4

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi AKTS/DE   Koordinatörleri

AKTS/DE Kurum Koordinatörü

Telefon

E-mail

Prof. Dr. Telat YANIK

472 216 16 70

tyanik@agri.edu.tr

Akademik Birim

Enstitü/Fakülte/Bölüm   Koordinatörü

Telefon

E-mail

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Doç.   Dr. Kemal POLAT

471   216 20 35

kemalpolat@agri.edu.tr

Fen Bilimleri Enstitüsü

Yrd.   Doç. Dr. Tevfik İŞLEYEN

472   216 20 35

tevfikisleyen@agri.edu.tr

Eğitim Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Suat ERDEM

472 215 92 48

serdem@agri.edu.tr

Din   Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü

Arş.   Gör. Ersin SAVAŞ

472   215 92 48

icelik@agri.edu.tr

Güzel   Sanatlar Eğitimi Bölümü

Arş.   Gör. Selçuk ÖZTÜRK

472   215 92 48

selcukozturk@hotmail.com

Beden   Eğitimi ve Spor Bölümü

Arş.   Gör. Serkan Tevabil AKA

472   215 92 48

stevabilaka@agri.edu.tr

İlköğretim   Bölümü

Arş.   Gör. Fatih ÇERMİK

472   215 92 48

nbuyukyildiz@gmail.com

Türkçe   Eğitimi Bölümü

Arş.   Gör. Ahmet AKÇAY

472   215 92 48

aakcay@agri.edu.tr

Bilgisayar   ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Arş.   Gör. Huzeyfe AVCI

472   215 92 48

huzeyfe2006@yahoo.com

Eğitim   Bilimleri Bölümü

Arş.   Gör. İlker URLU

472   215 92 48

iurlu@agri.edu.tr

Fen Edebiyat Fakültesi

Yrd.   Doç. Dr. Oğuzhan DOĞANLAR

472   215 99 94

odoganlar@agri.edu.tr

Biyoloji   Bölümü

Arş.   Gör. Emir Alper TÜRKOĞLU

472   215 99 94

aturoglu@agri.edu.tr

Fizik   Bölümü

Arş.   Gör. Adem ÜN

472   215 99 94

aun@agri.edu.tr

Kimya   Bölümü

Arş.   Gör. Aykut ÖZTEKİN

472   215 99 94

aoztekin@agri.edu.tr

Matematik   Bölümü

Arş.   Gör. Alper EKİNCİ

472   215 99 94

aekinci@agri.edu.tr

Tür   Dili ve Edebiyatı Bölümü

Arş.   Gör. Bahri KUŞ

472   215 99 94

bkus@agri.edu.tr

Tarih   Bölümü

Yrd.   Doç. Dr. Yakup KARATAŞ

472   215 99 94

ykaratas@agri.edu.tr

Sağlık Yüksekokulu

Arş.   Gör. Fazile Nur EKİNCİ AKDEMİR

472   215 40 00

fnurekinci@agri.edu.tr

Meslek Yüksekokulu

Öğr.   Gör. Murat ÇOBAN

472   216 10 95

mcoban2005@agri.edu.tr

Bilgisayar   Teknolojileri Bölümü

Öğr.   Gör. Murat ÇOBAN

472   216 10 95

mcoban2005@agri.edu.tr

Makine   Ve Metal Teknolojileri Bölümü

Öğr.   Gör. Dündar Arif EKİNCİ

472   216 10 95

arifekinci@agri.edu.tr

Malzeme   ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü

Öğr.   Gör. Sabır ERTEKİN

472   216 10 95

sabirertekin@agr.edu.tr

Muhasebe   ve Vergi Bölümü

Öğr.   Gör. Melik YOLCİ

472   216 10 95

myolcu@agri.edu.tr

Elektrik   Ve Enerji Bölümü

Öğr.   Gör. Mehmet Emrah ERTARGIN

472   216 10 95

emrahertargin@agri.edu.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECTS/AKTS Koordinatörlerinin Görevleri

Birim veya kurumları çerçevesinde AKTS’nin idarî ve akademik işleyişinden sorumludurlar ve öğrencilere AKTS ile ilgili konularda danışmanlık yaparlar.

Kurum Koordinatörü

· AKTS ilkelerine ve işleyişine karşı kurumun taahhütlerini yerine getirmesini sağlamak.

· Kurum içinde ve dışında AKTS’nin tanıtımını yapmak.

· AKTS’nin pratikte uygulanmasını kolaylaştırıcı önlemler almak.

· Bölüm koordinatörlerine yardımcı olmak.

Bölüm koordinatörü

· AKTS’ye katılan diğer kurumlardan gelen kılavuzların öğrencilere dağıtılmasını sağlamak.

· Başvuru formlarının doldurulmasında öğrencilere yardımcı olmak.

· Akademik tanınma yöntemleri ve dokümanları(öğrenim anlaşması/learning agreement/; not çizelgesi/transcript of records) hakkında açıklamalarda bulunmak ve öğrencileri bilgilendirmek.

· Öğrencilerin yurtdışındaki ders programlarının belirlenmesinde danışmanlık görevi yapmak.

· Kendi kurumu ile yurtdışındaki kurum arasındaki bilgi akışını sağlamak için başvuru formlarının ve imzalanan belgelerin kurumlar arasında değiş-tokuşunu yapmak.

· Öğrencilerin ders programları hakkında yurtdışındaki kurumla görüşmelerde bulunmak.

· Yurtdışına öğrenim görmeye gidecek öğrenciler ile yurtdışındaki öğrenim sürelerini tamamlayıp kurumlarına geri dönen öğrencilerin transkriptlerini hazırlamak; Uluslararası İlişkiler Birimini süreç ve gidişattan haberdar etmek.

· Öğretim elemanlarına hem AKTS hakkında, hem de bölümdeki derslere AKTS kredisi verilmesiyle ilgili bilgi vermek.

· AKTS Bilgi Paketinde, bölümüne