Uluslararası İlişkiler

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Gerekli Belgeler ve Formlar

1) ERASMUS ADAYLIĞI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Erasmus Adaylığı Başvuru Dilekçesi

Aday Öğrenci Bilgi Formu

Bir kopyası Uluslararası İlişkiler Birimi’ne; bir kopyasını da Bölüm Koordinatörüne verilmelidir.

Genel akademik not ortalamasını gösteren not dökümü (Transkript)

Savcılık Adli Sicil Kaydı Belgesi

Nüfus Cüzdanı fotokopisi

İki adet vesikalık fotoğraf

2) KARŞI KURUMA BAŞVURU AŞAMASINDA

(Her belge üçer nüsha ve renkli çıktı olarak hazırlanmalıdır. Bir nüshanın Uluslararası İlişkiler Birimine bırakılması zorunludur).

Başvuru formu (Application Form)

Öğrenci belgesi (Student Information)

Konaklama Formu (Accommodation Form)

Bu belge eğer gidilecek kurumun istediği belgeler arasında ise kurumun kendi web sitesinden indirilmeli ve doldurulmalıdır.

Güncel Ders Durumu (İngilizce Not Dökümü- Transcript of Records)

Öğrenim anlaşması (Learning Agreement)

Ders Tanınma Belgesi (Recognition Certificate)

Öğrenci yurt dışına çıkmadan önce, misafir olacağı üniversitede alacağı derslerin döndükten sonra hangi derslere karşılık geleceğini belirten bir belgedir. Bölüm Erasmus koordinatörü ile irtibat halinde, Öğrenim Anlaşması (LA) ile birlikte hazırlanmalıdır. Üç nüsha şeklinde hazırlanmalı, biri öğrencide, biri Uluslararası İlişkiler Birimi’nde, biri de bölüm koordinatöründe kalmalıdır. Bu belge yurt dışındaki ilgili üniversiteye gönderilmeyecektirYurt dışına çıkıldıktan sonra, Öğrenim Anlaşması'nda (LA) herhangi bir değişiklik yapılması durumunda, bu belgenin tekrar düzenlenmesi, döndükten sonra ders sayıştırma aşamasında sıkıntı yaşanmaması için son derece önemlidir.

Değiştirilmiş Öğrenim Anlaşması (Modified LA)

3) KARŞI KURUMDAN KABUL YAZISI GELDİKTEN (VİZE VE PASAPORT İÇİN GEREKEN EVRAKLAR):

(Üçer nüsha ve renkli çıktı olarak hazırlanmalıdır. Bir nüshanın Uluslararası İlişkiler Birimine bırakılması zorunludur).

Öğrenci belgesi (Student Information)

Karşı kuruma başvuru aşamasında hazır hazırlanmış olan Öğrenci Belgesi burada da kullanılabilir.

Erasmus öğrencisi olduğunuzu gösteren yazı (Türkçe)

Pasaport alınması için hazırlanması gereken bir belgedir.

Pasaport alımı için yazı (Türkçe)

Pasaport alınması için hazırlanması gereken bir belgedir.

Harçsız pasaport için dilekçe(Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yönelik)

Uluslar arası İlişkiler Birimi’ne bırakılmasına gerek yoktur ve tek nüsha yeterlidir.

Harçsız Öğrenci Pasaportu Formu (Emniyet Müdürlüğü’ne yönelik)

Vize için Erasmus öğrencisi olduğunuzu gösteren yazı (İngilizce)

Vize için Erasmus öğrencisi olduğunuzu gösteren yazı (Almanca)

Vize için ilgili konsolosluklara yazı (İngilizce)

Vize için ilgili konsolosluklara yazı (Almanca)

Vize Fotokopisi

Davet/Kabul Mektubu (Invitation Letter/Letter of Acceptance)

Not: Harçsız pasaport alımı için yazılan dilekçeye, “Erasmus öğrencisi olduğunuzu gösteren yazı” ile “pasaport alımı için yazı”nın birer nüshaları eklenerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gidilmesi gerekmektedir. Emniyet Müdürlüğü'ne hitaben yazılan ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nca imzalanacak olan “Harçsız Öğrenci Pasaportu” yazısı ile pasaport işlemlerine başlanabilir.

4) VİZE ALINDIKTAN SONRA HAZIRLANMASI GEREKEN BELGELER

(Bu belgelerin Uluslararası İlişkiler Birimi’ne teslim edilmek üzere bir nüsha hazırlanması yeterlidir).

Öğrenci Bilgileri

Yurt dışına çıkmadan önce Uluslararası İlişkiler ofisine bildirilmesi gereken bilgileri içeren bir form.

Öğrenci Sözleşmesi

Erasmus öğrencisinin haklarını öğrenmesini sağlayan bir metindir. Form üzerinde '' '' işaretini gördüğünüz bölümleri kendi bilgilerinize göre doldurunuz.

Öğrenci Beyannamesi(Erasmus Student Charter)

Değişim Teyit Formu (Confirmation Form)

5) YURTDIŞINDAN DÖNDÜKTEN SONRA HAZIRLANMASI GEREKEN BELGELER

Karşı Üniversiteden Onaylı Katılım Sertifikası (Certificate of Attendance)

Orijinal nüshası olmalı; yurtdışından dönmeden önce mutlaka ıslak imzalı olarak karşı kurumdan talep edilmelidir. Orijinal nüsha Uluslararası İlişkiler Birimi’nde kalacaktır.

Karşı Üniversiteden Onaylı Not Dökümü (Transcript of Records)

Yurtdışından dönmeden önce mutlaka ıslak imzalı olarak karşı kurumdan talep edilmeli ve orijinal nüshası Uluslararası İlişkiler Birimi’ne teslim edilmelidir. Bu belgede yer alan derslerin kodları, adları ve ECTS kredileri, daha önce hazırlanmış olması gereken “Öğrenim Anlaşması (LA)” ile “Ders Tanınma Belgesi’nde (Recognition Certificate”) ve bu aşamada hazırlanacak olan “Nihai Ders Sayıştırma ve Not Dönüşüm Belgesi’ndeki” derslerle bire bir aynı olmalıdır. Kalınan dersler sözkonusu ise yurt dışı kurumlardan alınan onaylı not döküm belgelerinde bunların da belgeye yazılmış olması gereklidir.

Nihai Ders Sayıştırma ve Not Dönüşüm Belgesi

Gidilen üniversiteden alınan notların Üniversitemiz not sistemine dönüştürüldüğü bir belgedir. Bu belgenin hazırlanması için bölüm Erasmus koordinatörü ile iletişime geçilmeli ve bu belgenin bir nüshası notların sisteme girilmesi için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına, bir nüshası da Uluslararası İlişkiler Birimi’ne verilmelidir.

Nihai transkript

Not dönüşümü gerçekleştikten ve notlar Üniversitemiz sistemine aktarıldıktan sonra yurtdışında alınan derslerin de gözüktüğü not dökümüdür. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan alınmalıdır.

Öğrenci Nihai Rapor Formu (Faaliyet Raporu Formu)

Yurt dışından dönen Erasmus öğrencisinin doldurması gereken istatistiksel bir formdur.

Pasaport Giriş-Çıkış Sayfasının Fotokopisi

Uçak Biletleri