Uluslararası İlişkiler

Üye Ülke ve Kuruluşlar

Bologna Sürecine Üye Olan Ülkeler:

• 19Haziran 1999 Bologna Konferansında Bologna Sürecine katılan 29 ülke:

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere ve İrlanda.

• 19 Mayıs 2001 Prag Bakanlar Konferansında Bologna Sürecine katılan ülke sayısı 33olmuştur:

Hırvatistan, Kıbrıs, Lihtenştayn ve Türkiye.

• 19 Eylül 2003 Berlin Bakanlar Konferansında üye sayısı 40’a yükselmiştir:

Arnavutluk, Andora, Bosna-Hersek, Vatikan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Sırbistan-Karadağ ve Makedonya.

• 18-19 Mayıs 2005 Bergen Bakanlar Konferansında Sürece dâhil olan ülke sayısı 45’e ulaşmıştır:

Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna.

* Karadağ’ın bağımsızlığını ilan etmesinin ardından 2007 yılında gerçekleştirilen Londra Bakanlar Konferansında alınan karar ile Karadağ’ın sürece dâhil olmasıyla üye ülke sayısı 46’ya yükselmiştir.

* 2010 yılında gerçekleştirilen Budapeşte ve Viyana Bakanlar Konferansında alınan karar ile de Kazakistan Bologna Süreci’ne dahil olmuş ve üye ülke sayısı 47’ye yükselmiştir.

Bologna Sürecine Üye olan Uluslararası Kuruluşlar:

Bologna İzleme Grubu (Bologna Follow-Up Group, BFUG)’nda oy kullanma hakkına sahip olan Avrupa Komisyonu dışında kalan kuruluşlar, BFUG’nin resmi danışman üyeleridir.

• European Commission (AvrupaKomisyonu),

• Council of Europe (Avrupa Konseyi),

• EUA – European University Association (Avrupa Üniversiteler Birliği),

• EURASHE – European Association Institutions in Higher Education (Avrupa Yükseköğretim Kurumları Birliği),

• ESIB – The National Unions of Students in Europe (Avrupa Ulusal Öğrenci Birlikleri),

• UNESCO-CEPES – Center for Higher Education, (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu – Yükseköğretim Merkezi),

• EI – Education International Pan-European Structure (Uluslararası Eğitim Avrupa Yapısı),

• ENQA – European Association for Quality Assurance in Higher Education (Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvencesi Birliği),

• ETUCE – Union of Industrial and Employers’ Confederations of Europe (Avrupa Sanayi ve İşverenler Konfederasyonları Birliği)

http://bologna.yok.gov.tr/index.php?page=yazi&;c=1&i=51